Ligitek-bj.com:ลงประกาศฟรี โพสท์ฟรี

หมวดหมู่ทั่วไป => อุตสาหกรรม เครื่องจักร => ข้อความที่เริ่มโดย: n00Beamsap ที่ 12-06-2019 , 14:22:24

หัวข้อ: ขายเครื่อง Homogenizer(โฮโมจิไนเซอร์) เครื่องผสมครีม รับออกแบบพร้อมผลิตติดตั้งถังกวนสแตนเลสเครื่องผส
เริ่มหัวข้อโดย: n00Beamsap ที่ 12-06-2019 , 14:22:24
รับผลิตติดตั้งเครื่องผสมถังสแตนเลสครบชุด (https://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/226-เครื่องผสมถังสแตนเลสครบชุด.html) เครื่องผสม ถังสแตนเลสพร้อมแพลตฟอร์ม (https://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/227-เครื่องผสม-ถังสแตนเลสพร้อมแพลตฟอร์ม.html) เครื่องผสมพร้อมอพลตฟอร์ม (https://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/228-เครื่องผสมพร้อมอพลตฟอร์ม.html) ชุดสแตนปั่นผสม (https://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/ข่าวสารข้อมูล/202-ชุดสแตนปั่นผสม.html)เครื่องปั่น เครื่องสำอาง (https://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/224-เครื่องปั่น-เครื่องสำอาง.html)ชุด STAND HOMOGENIZER (https://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/223-stand-homogenizer.html)เครื่อง homogenizer mixer (https://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/225-homogenizer-mixer.html) ให้คำปรึกษาชุดสแตนปั่นกวนผสม (http://www.rpsengineering.co.th/สินค้าและบริการ/agitator-ชุดกวน.html/)แบบหัวโฮโม ชุดผสมแบบโฮโม (https://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/151-ชุดผสมแบบโฮโม-เครื่องผสมครีม.html/) เครื่องผสมครีม (https://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/151-ชุดผสมแบบโฮโม-เครื่องผสมครีม.html) เครื่องผสมน้ำมัน (https://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/160-เครื่องผสมน้ำมัน.html) เครื่องผสมปุ๋ยแนวนอน ถังนอน (https://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/172-เครื่องผสมปุ๋ยแนวนอน-ถังนอน.html) เครื่องผสมถังสแตนเลส (https://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/183-เครื่องผสมถังสแตนเลส.html)เครื่องกวน พร้อมถังสแตนเลส (https://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/168-เครื่องกวน-พร้อมถังสแตนเลส.html) เครื่องผสมสแตนเลส (https://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/186-เครื่องผสมสแตนเลส.html) เครื่องผสมผง (https://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/187-เครื่องผสมผง.html) บริษัทผลิตเครื่องปั่นผสม (https://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/190-บริษัทผลิตเครื่องปั่นผสม.html) เครื่องผสมครีม (https://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/191-เครื่องผสมครีม.html) ถังผสมยา (https://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/193-ถังผสมยา.html) เครื่องผสมยา (https://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/194-เครื่องผสมยา.html) เครื่องผสมสมุนไพร (https://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/195-เครื่องผสมสมุนไพร.html)ชุดกวนผสมสมุนไพร (https://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/196-ชุดกวนผสมสมุนไพร.html) ขายเครื่อง Homogenizer (https://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/151-ชุดผสมแบบโฮโม-เครื่องผสมครีม.html/) (โฮโมจิไนเซอร์ (https://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/151-ชุดผสมแบบโฮโม-เครื่องผสมครีม.html/)) เครื่องผสมครีม (https://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/151-ชุดผสมแบบโฮโม-เครื่องผสมครีม.html/) รับออกแบบพร้อมผลิตติดตั้งถังกวนสแตนเลส (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/141-ถังกวนสแตนเลส.html/)สามารถใช้เก็บ ผสมปั่น ชุดกวน (http://www.rpsengineering.co.th/สินค้าและบริการ/agitator-ชุดกวน.html/) ทำความร้อนหรือเย็น ผลิตตามมาตรฐาน อาหารและยา ถังกวนสแตนเลส (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/141-ถังกวนสแตนเลส.html/) ถังลูกเต๋า (http://www.rpsengineering.co.th/สินค้าและบริการ/ถังลูกเต๋า.html) เครื่องปั่นกวนผสม (http://www.rpsengineering.co.th/สินค้าและบริการ/emulsifier-homomix-เครื่องผสมแบบปั่นละเอียด.html/) ชุดกวนปั่นละเอียด (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/69-ชุดกวนปั่นละเอียด.html/) ชุดถังผสม (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/68-ชุดถังผสม.html/) ชุดกวนปั่น (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/70-ชุดกวนปั่น.html/) ชุดผสมแลป (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/58-ชุดผสมแลป.html/) ถังผสม (http://www.rpsengineering.co.th/สินค้าและบริการ/ถังลูกเต๋า.html/) ชุดปั่นกวนผสม (http://www.rpsengineering.co.th/สินค้าและบริการ/agitator-ชุดกวน.html/) ชุดปั่นกวนผสมสี (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/94-ชุดปั่นกวนผสมสี.html/) ถังผสมแนวนอน (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/142-ถังผสมแนวนอน.html/) ถังผสมปุ๋ยเม็ด (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/143-ถังผสมปุ๋ยเม็ด.html/) เครื่องผสมแบบปั่นละเอียด (http://www.rpsengineering.co.th/สินค้าและบริการ/emulsifier-homomix-เครื่องผสมแบบปั่นละเอียด.html/) ชุดปั่นกวนผสมสารเคมี (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/61-ชุดปั่นกวนผสมสารเคมี.html/) ใบพัดปั่น (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/50-ใบพัดปั่น.html/) ถังเหล็ก (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/52-ถังเหล็ก.html/)เครื่อง Mixing tank (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/146-mixing-tank-ถังผสม.html/) ถังผสม Mixing Tank (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/146-mixing-tank-ถังผสม.html/) ถังผสมแบบลูกเต๋า (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/147-ถังผสมแบบลูกเต๋า.html/) เครื่องกวนผสม (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/148-เครื่องกวนผสม.html/) ถังกวนผสม (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/149-ถังกวนผสม.html/) ถังกวนผสมแบบลูกเต๋า (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/150-ถังกวนผสมแบบลูกเต๋า.html/)หลายรูปแบบสามารถใช้เก็บ ผสมปั่น กวน ทำความร้อนหรือเย็น ผลิตตามมาตรฐาน อาหารและยา เคมีภัณฑ์ มีขนาดตั้งแต่ ตามมาตรฐาน ชุดปั่นกวนผสมถังนอน (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/102-ชุดปั่นกวนผสมถังนอน.html/)  ชุดปั่นกวนผสมซอส (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/103-ชุดปั่นกวนผสมซอส.html/) ชุดปั่นกวนผสมแชมพู (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/104-ชุดปั่นกวนผสมแชมพู.html/) ชุดปั่นกวนผสม 2 ชั้น (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/105-ชุดปั่นกวนผสม-2-ชั้น.html/) ชุดถังผสมปุ๋ย (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/107-ชุดถังผสมปุ๋ย.html/) ชุดถังผสมน้ำยาล้างจาน (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/108-ชุดถังผสมน้ำยาล้างจาน.html/) ชุดถังผสมน้ำผลไม้ (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/109-ชุดถังผสมน้ำผลไม้.html/) ชุดกวนระบบกันระเบิด (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/110-ชุดกวนระบบกันระเบิด.html/) ชุดกวนใบพัดน้ำเกลือ (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/111-ชุดกวนใบพัดน้ำเกลือ.html/) ชุดกวนในห้องแลป (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/112-ชุดกวนในห้องแลป.html/) เครื่องผสมอาหารถังนอน (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/113-เครื่องผสมอาหารถังนอน.html/) เครื่องผสมสารเคมี (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/114-เครื่องผสมสารเคมี.html/) เครื่องผสมสบู่ (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/115-เครื่องผสมสบู่.html/) เครื่องผสมผงลูกเต๋า (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/116-เครื่องผสมผงลูกเต๋า.html/) เครื่องผสมในห้องแลป (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/117-เครื่องผสมในห้องแลป.html/) เครื่องผสมแนวนอน (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/118-เครื่องผสมแนวนอน.html/) เครื่องผสมน้ำเกลือ (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/119-เครื่องผสมน้ำเกลือ.html/) เครื่องกวนซอส (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/120-เครื่องกวนซอส.html/) ใบพัดเรือ 3 ครีบ (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/82-ใบพัดเรือ-3-ครีบ.html/) ใบพัดปั่นสี (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/83-ใบพัดปั่นสี.html/)  ใบพัดกวนผสม (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/84-ใบพัดกวนผสม.html/) ถังผสมสบู่และครีม (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/85-ถังผสมสบู่และครีม.html/) ถังผสมสแตนเลส (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/86-ถังผสมสแตนเลส.html/)  ถังผสมลูกเต๋า (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/87-ถังผสมลูกเต๋า.html/) ถังผสมแป้ง (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/88-ถังผสมแป้ง.html/) ถังผสมครีม (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/89-ถังผสมครีม.html/) ถังต้มกวน (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/90-ถังต้มกวน.html/)   4-Blade Impeller (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/121-4-blade-impeller.html/)
เครื่องผสมถังสแตนเลสครบชุด(http://image.free.in.th/v/2013/id/190126051506.jpg) (https://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/226-เครื่องผสมถังสแตนเลสครบชุด.html)

 และผลิตตามความต้องการของลูกค้า เครื่องกวนสี (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/76-เครื่องกวนสี.html/) ชุดถังผสมสบู่ (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/106-ชุดถังผสมสบู่.html/) ชุดผสมครีม (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/60-ชุดผสมครีม.html/) ชุดปั่นกวนผสมกาว (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/63-ชุดปั่นกวนผสมกาว.html/) ชุดปั่นกวนผสม (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/64-ชุดปั่นกวนผสม.html/) ชุดถังผสมแชมพู (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/65-ชุดถังผสมแชมพู.html/) ชุดถังผสมเคมี (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/66-ชุดถังผสมเคมี.html/) ชุดถังผสมครีม (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/67-ชุดถังผสมครีม.html/) เครื่องผสมนม (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/72-เครื่องผสมนม.html/) เครื่องผสมทินเนอร์ (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/73-เครื่องผสมทินเนอร์.html/) เครื่องผสมครีมโลชั่น (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/74-เครื่องผสมครีมโลชั่น.html/) เครื่องกวนสบู่ (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/77-เครื่องกวนสบู่.html/) เครื่องกวนผสมสี (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/78-เครื่องกวนผสมสี.html/) เครื่องกวนปั่นสี (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/79-เครื่องกวนปั่นสี.html/) เครื่องกวนแชมพู (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/80-เครื่องกวนแชมพู.html/) เครื่องกวนเคมี (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/81-เครื่องกวนเคมี.html/) ชุดผสมปรับระดับขึ้น - ลง (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/59-ชุดผสมปรับระดับขึ้น---ลง.html/)  ใบพัดผสม (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/49-ใบพัดผสม.html/) ใบพัดกวน (http://www.rpsengineering.co.th/สินค้าและบริการ/impeller-ใบพัดชนิดต่างๆ-ที่บริษัทมีจำหน่าย-ตามความต้องการของลูกค้า.html/) ถังสแตนเลส (http://www.rpsengineering.co.th/สินค้าและบริการ/stainless-and-steel-tank-ถังสแตนเลส.html/) ถังผสมผงสี (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/54-ถังผสมผงสี.html/) ถังผสมผง (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/55-ถังผสมผง.html/) ถังลูกเต๋า (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/57-ถังลูกเต๋า.html/) ชุดผสมสารเคมี (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/91-ชุดผสมสารเคมี.html/) ชุดปั่นกวนผสมอาหาร (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/92-ชุดปั่นกวนผสมอาหาร.html/) ชุดปั่นกวนผสมห้องแลป (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/93-ชุดปั่นกวนผสมห้องแลป.html/)   ชุดปั่นกวนผสมโลชั่น (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/95-ชุดปั่นกวนผสมโลชั่น.html/) ชุดปั่นกวนผสมลูกเต๋า (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/96-ชุดปั่นกวนผสมลูกเต๋า.html/)  ชุดปั่นกวนผสมยาง ยางพารา (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/97-ชุดปั่นกวนผสมยาง-ยางพารา.html/) ชุดปั่นกวนผสมผงเคมี (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/98-ชุดปั่นกวนผสมผงเคมี.html/) ชุดปั่นกวนผสมปุ๋ย (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/99-ชุดปั่นกวนผสมปุ๋ย.html/) ชุดปั่นกวนผสมน้ำหอม (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/100-ชุดปั่นกวนผสมน้ำหอม.html/)      ชุดปั่นกวนผสมน้ำผลไม้ (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/101-ชุดปั่นกวนผสมน้ำผลไม้.html/) เครื่องผสมแบบปั่นละเอียด (http://www.rpsengineering.co.th/สินค้าและบริการ/emulsifier-homomix-เครื่องผสมแบบปั่นละเอียด.html/) ถังสแตนเลส (http://www.rpsengineering.co.th/สินค้าและบริการ/stainless-and-steel-tank-ถังสแตนเลส.html/) ถังเหล็ก ทำสี (http://www.rpsengineering.co.th/สินค้าและบริการ/stainless-and-steel-tank-ถังเหล็ก-ทำสี.html/) ชุดกวน (http://www.rpsengineering.co.th/สินค้าและบริการ/agitator-ชุดกวน.html/) ใบพัด (http://www.rpsengineering.co.th/สินค้าและบริการ/impeller-ใบพัดชนิดต่างๆ-ที่บริษัทมีจำหน่าย-ตามความต้องการของลูกค้า.html/)ชนิดต่างๆ เครื่องปั่นส่วนผสมแบบครีบใบพัด (http://www.rpsengineering.co.th/สินค้าและบริการ/เครื่องปั่นส่วนผสมแบบครีบใบพัด-2-ชั้น-double-ribbon-agitator.html/) 2 ชั้น DOUBLE RIBBON AGITATOR
ให้คำปรึกษา - ชุดกวนผสม (http://www.rpsengineering.co.th/) - รับสร้าง
- เครื่องปั่นกวน (http://www.rpsengineering.co.th/) - กวน - ผสม (Agitator - Mixer - Emulsifier)
- ถังสแตนเลส (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/141-ถังกวนสแตนเลส.html) (Sanitary Stainless Steel Tank)
- ชุดกวน (http://www.rpsengineering.co.th/สินค้าและบริการ/agitator-ชุดกวน.html/)ในห้องแลป (Laboratory Testing Mixer)
- ชุดกวนปั่นละเอียด (http://www.rpsengineering.co.th/) (Emulsifier HOMOMIX)
- ใบพัดกวน (http://www.rpsengineering.co.th/) ผสม (Impeller)
- ถังผสม (http://www.rpsengineering.co.th/) (Custom Design)
- ชุดกวนผสม (http://www.rpsengineering.co.th/) (Process pipeline installations)
- เครื่องผสม (http://www.rpsengineering.co.th/)เครื่องจักร (Overhaul)
 เครื่องผสมครีม](http://image.free.in.th/v/2013/ij/180319023321.jpg) (https://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/191-เครื่องผสมครีม.html)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์: 0896507698, 02 714 4978 คุณภักดี
ID LINE: 0896507698
บริษัท อาร์.พี.เอส.2013 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (http://www.rpsengineering.co.th/)
Email:rpsmix.en@hotmail.com
www.rpsengineering.co.th (http://www.rpsengineering.co.th/)

Agitator Mixing (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/122-agitator-mixing.html/) Air Mixer (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/123-air-mixer.html/)  Dissolver Impeller (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/124-dissolver-impeller.html/) Explosion proof mixer (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/125-explosion-proof-mixer.html/) Flat blade Turbine (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/126-flat-blade-turbine.html/)  HOMOMIXER (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/127-homomixer.html/) Jacket tank (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/128-jacket-tank.html/) Laboratory mixer (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/129-laboratory-mixer.html/) Mobile tank (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/130-mobile-tank.html/) moving tank (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/131-moving-tank.html/) Powder mix (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/132-powder-mix.html/) Pressure tank (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/133-pressure-tank.html/) Propeller Impeller (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/134-propeller-impeller.html/) Storage tank (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/135-storage-tank.html/) Tank stainless (http://www.rpsengineering.co.th/ข่าวสารข้อมูล/136-tank-stainless.html/)